Hvem er Allan Simonsen? • Født 1. februar 1973 i Sønderborg.

 • Nærmeste familie er mor, søster, nevø og niece.

 • Min far døde, da jeg var 14 år gammel. Er tæt knyttet til min familie som konsekvens heraf.

 • Boede i Sønderborg indtil jeg som 20-årig flyttede til Århus. I dag bor jeg i Roskilde.

 • Påbegyndte mine matematikstudier på Aarhus Universitet i 1993 efter at være blevet inspireret af en matematiklærer i gymnasiet. Jeg havde altid kunnet lide matematik, men jeg havde aldrig overvejet, at det skulle være min livsvej, før jeg kom i gymnasiet.

 • Valgte filosofi som sidefag ud fra en interesse, der for alvor blussede op det første år på universitetet.

 • På universitetet arbejdede jeg som konsulent for gymnasieelever, der gerne ville skrive større skriftlig opgave i matematik. Desuden sad jeg i 2. dels-udvalget.

 • Er tilknyttet det amerikanske Dr. Math, hvor jeg hjæper folk med at besvare matematikrelaterede spørgsmål.

 • Afsluttede mine studier i 1999 og har indtil påbegyndelsen af min rejse arbejdet som gymnasielærer, dels på VUC Skanderborg-Odder, dels på Skanderborg Amtsgymnasium. Pædagogikum blev taget på henholdsvis Århus Akademi og Skanderborg Amtsgymnasium. Jeg er efter min hjemkomst begyndt at arbejde på Solrød Gymnasium, hvor jeg foruden at undervise i matematik og filosofi fungerer som studievejleder.

 • Har spillet og spiller bariton/euphonium i diverse brass bands og harmoniorkestre. Har fået min musikalske opvækst i Sønderborg Garden. Efter at jeg flyttede til Århus, har jeg spillet i Århus Brass Band i en kortere periode samt i Aarhus Post-Orkester, hvor jeg i en periode har fungeret som bestyrelsesmedlem. I min tid i USA er der også blevet tid til at spille i San Diego Concert Band. Jeg spiller nu i Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester og Herlev Concert Band.

 • Forsøger at holde mig i form ved at spille tennis og badminton.